MAÜ-ÇÖZMER
 • /
 • Yönetim Anlayışımız

Yönetim Anlayışımız

Bilim ve düşüncenin ancak özgür bir ortamda üretilebileceği inancıyla: 

 • Her durumda insan merkezli bir kurum kültürüne bağlılık gösteren
 • Akademisyenlerimizin üniversiteye aidiyet duygularını sağlamak için destekleyici bir irade ortaya koyan 
 • Adil, güvenilir, tarafsız, liyakata önem veren, bilime ve bilim insanına saygılı
 • Üniversite içindeki farklı inanç, kültür ve hayat tarzlarını bir zenginlik olarak gören ve tümünü kucaklayan
 • Öğrenci, idareci ve akademisyenlerin öncelikli ihtiyaçlarına süratli çözümler üreten
 • Üniversitenin insan ve finansal kaynaklarını akademik birimler arasında adaletli dağıtan
 • Kamu harcamalarında saydamlığı ve hesap verebilirliği esas alan
 • Kentin, bölgenin, ülkenin huzuru barışı ve gelişimine katma değer sunan
 • Her türlü ayrımcılık, ötekileştirme ve sosyal dışlanmayı reddeden

 Katılımcı, üretken ve etkin bir yönetim yapısı için çalışanlarının bilimsel ve akademik özgürlüklerine saygıyı, düşünce ve ifade özgürlüğünü, anlayışımızın temel prensibi olarak kabul etmekteyiz.

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü