MAÜ-ÇÖZMER
  • /
  • Kuruluş Süreci

Kuruluş Süreci


Mardin Artuklu Üniversitesi, 5662 Sayılı "Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda ve Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"la kurulan ve 28 Mayıs 2007 tarihinde onaylanan, 17 yeni üniversiteden biridir. Mardin ilinde bulunmaktadır. 2007 – 2008 eğitim-öğretim yılında öğrenci alınarak 1104 öğrenci ile eğitim-öğretime başlamıştır. Üniversitemiz, bulunduğu şehrin, bölgenin sosyal ve kültürel ortamına katkıda bulunmayı, ülkemizdeki ve Ortadoğu'daki üniversiteler arasında köprü oluşturmayı hedeflemektedir.

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü